Toto téma je ve světě zkušených dráteníků skutečně choulostivé. Nejčastější námitkou je argument, že se drátují, respektive drátovaly, hrnce, zatímco drátkují se parkety. Toto je zcela jistě pádný – technický – argument, avšak zkusme se na to podívat z lingvistického hlediska.

Základem slova drátování je drát, čili „hutní výrobek, zpravidla malého kruhovitého průřezu, který se vyrábí válcováním nebo tažením kovu do velké délky. Dráty jsou vyráběny z oceli, mědi, hliníku nebo i jiných kovů či jejich slitin. Mívají velkou ohebnost a pevnost. Jsou používány k mnoha různým účelům. Dráty z Cu a Al (holé nebo izolované) se používají k vedení elektrického proudu.” Drátek je totéž, jen v menším měřítku, je to zdrobnělina – nepoužijeme ji ve spojení drátek o průměru 1 cm nebo sto kilometrů dlouhý drátek. Slova drát a drátek jsou tedy synonyma a mohou se zaměňovat, v závislosti na kontextu a – zejména – na výše uvedené velikosti.

Tady ale veškerá podobnost končí a u slov odvozených – pokud je chceme používat správně a fundovaně – je potřeba být obezřetní. Už slovesa drátovat a drátkovat evokují naprosto odlišné činnosti; dle on-line Akademického slovníku současné češtiny, který vzniká od roku 2012 a je neustále obnovován a aktualizován, a pod nímž je podepsán Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, znamená slovo drátovat následující:

Od slova drát jsou také odvozena další slova: drátování, sdrátovat, drátenictví apod., hlavně ale také osoby věnující se této činnosti – tedy dráteník a drátenice, či adjektivum charakterizující tento spolek – drátenický s výjimkou slovesa drátkovat a činnosti drátkování, které označují léty prověřenou a funkční renovaci a údržbu dřevěných podlahových parket (dnes již lehce s nádechem historična), ale další odvozeniny od základu drátek vytvořit nejde – slyšel někdy někdo o drátkeníkovi nebo drátkenici, či drátkenictví? – vida, i hloupý autokorektor v chytrém telefonu mi tento nesmysl opravuje…

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že používat slovo drátkovat a drátkování je nanejvýš nevyhovující, nelibozvučné a nevhodné (nebála bych se dokonce použít až výraz urážlivé…) pro označení toho, co všichni tady tak milujeme a s láskou poctivě posíláme dál do světa.

Autorkou textu je naše členka Dana Gajdová